Kartlegging av flomfare

Skred AS utfører kartlegging av flomfare på alle plannivåer. Våre hydrologer har lengre erfaring fra både privat og offentlig sektor der de har opparbeidet seg spisskompetanse innen flomvurderinger og aktuelle verktøy . Alle våre leveranser utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, der omfanget tilpasses hver enkelt leveranse.

Vi utfører alt fra vurdering av flomfare for enkelttomter, til større reguleringsplaner og lengre elvestrekninger. Vi har også rammeavtale med Statens vegvesen Region midt og Region nord, der vi jevnlig utfører flomvurderinger for kryssende vassdrag i henhold til Vegvesenet sine Håndbøker.

Utvalgte referanseprosjekter:

Kontakt

Petter Reinemo

Petter Reinemo

Hydrolog (M. Sc.)

936 00 088
petter@skred.as
Kongsberg