Flomveier og kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Skred AS har kompetanse og erfaring med kartlegging av flomveier og kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Nedbørfeltene blir vurdert som en helhet der både GIS-analyser basert på detaljerte terrengmodeller og feltregisteringer inngår i arbeidet. Kartleggingen utføres med utgangspunkt i NVE-veilederen «Flaumfare langs bekker – råd og tips om kartlegging».

Våre ansatte har erfaring med denne type kartlegging og relevante verktøy både gjennom prosjekter i Skred AS, tidligere deltagelse i NIFS-prosjektet og masteroppgave.

Fra 2018 har kommuner mulighet til å søke NVE om økonomisk støtte for å kartlegge kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Informasjon om ordningen finnes her.

Kontakt:

Per Wiréhn

Hydrolog (M. Sc.)

978 92 722
 per@skred.as
 Kongsberg

Petter Reinemo

Petter Reinemo

Hydrolog (M. Sc.)

936 00 088
petter@skred.as
Kongsberg