Kontorer

Vi arbeider fra små kontorer spredt over landet. Dette gjør at vi kan bo der vi ønsker, og at vi har relativt kort vei til store deler av landet. Ved intensiv bruk av moderne teknologi jobber vi allikevel tett sammen, og er til enhver tid oppdatert på alle pågående oppdrag. Har du spørsmål kan du kontakte en av oss direkte, eller vårt sentralbord.

Sentralbord/vakttelefon

Vårt sentralbord fungerer også som vakttelefon som kan kontaktes i akuttsituasjoner ved skred og flom.

Sentralbord 455 11 222 post@skred.as

Hans vurderer steinsprang på veranda

Tromsø

Vi holder til på Alfheim Stadion, Stadionvegen 3, 9007 Tromsø, sammen med Bow Geo AS. Det er hovedsakelig Sondre som sitter i Tromsø, men også Andrea er her hyppig: Sondre Lunde, T: 48107035, E: sondre@skred.as. Andrea Taurisano, T: 99397230, E: andrea@skred.as.

Ål i Hallingdal

Vi holder til i Baklivegen 27, 3570 Ål. Kontakt Kari eller Kalle: Kalle Kronholm, T: 47348221, E: kalle@skred.as. Kari Torgersen, T: 97987666, E: kari@skred.as.

Trondheim

I Trondheim er vi å finne på Beddingen 14, 7042 Trondheim, samlokalisert med Vis-a-vis arkitekter. Det er Andrea som holder til her. Kontakt ham: Andrea Taurisano, T: 99397230, E: andrea@skred.as.

Kongsberg

Vi holder til på Baneveien 32B, 3612 Kongsberg, midt i sentrum. Kontakt Petter hvis du vil besøke oss her: Petter Reinemo, T: 93600088, E: petter@skred.as.

Voss

På Voss har vi kontorer i Regimentsbygget, som ligger på Regimentsvegen 225, 5700 Voss. Det er Hans som styrer her: Hans Georg Grue:920 33 681, hans@skred.as

Oslo

Skred AS, avd. Oslo Engebrets vei 5, 0275 Oslo