Review av Canadiske retningslinjer for skredrelatert risiko

I 2014 begynte CAA (Canadian Avalanche Association) arbeidet med å forny og slå sammen flere eksisterende prosedyrer og «guidelines» for håndtering av skredrelatert risiko. Arbeidet ble ferdigstilt i 2016, med utgivelsen av dokumentet «TECHNICAL ASPECTS OF SNOW AVALANCHE RISK MANAGEMENT – Resources and Guidelines for Avalanche Practitioners in Canada». Kalle Kronholm var en av fire internasjonale reviewere.

Oppdragsgiver

CAA Canadian Avalanche Association

Kontakt:

Kalle Kronholm

Kalle Kronholm

Naturgeograf (Dr. sc. nat.), daglig leder

473 48 221
kalle@skred.as
Ål i Hallingdal