Godkjenninger

Prekvalifikasjoner

  • Kvalifisert i TransQ (ID 208039), se Achilles
  • Kvalifisert i Sellihca (ID 116590), se Achilles

Rammeavtaler

Vi har rammeavtaler med blant annet Statens vegvesen Region nord og Region midt.

TransQ
Drone
Sellihca