‘Våronna’ i fjellet på vestlandet er ikke helt over enda. På oppdrag fra Aurland kommune reiste vi på akuttbefaring til Aurlandsdalen for å vurdere skredet som raserte deler av den svært populære turiststien mellom Vassbygdi og Østerbø. Skredet er et klassisk flomskred, og ble trolig utløst en gang mellom 17-19. mai i forbindelse med nedbør og kraftig snøsmelting. Flomskredet har en lengde på hele 800 meter, og en høydeforskjell på nesten 500 meter. Svært store krefter har vært i sving – det store volumet av skredmasser skyldes at deler av steinsprangura har blitt remobilisert. Denne strekningen av Aurlandsdalen har en lang historie med hyppig skredaktivitet. Nye skred vil gå også i framtida!