455 11 222 post@skred.as

Ny veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng

nov 19, 2020 | Kartlegging, Skred, TEK17

Fredag den 13. (!) november 2020 gjorde NVE den nye veileder for utredning av skredfare i bratt terreng gjeldende. De anbefaler at både bestillere og rådgivere tar i bruk veilederen som en bransjestandard.

Vi tror på at veilederen er et riktig steg i retning mot høyere og mer lik kvalitet på skredfarekartlegginger utført for å svare ut sikkerhetskrav i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.

Som en del av standarden er det krav til kompetanse for utførende. For å vise at vi tilfredsstiller disse kravene, har vi laget en oversikt over kompetansen i firmaet. Egenerklæringen er også tilgjengelig her Egenerklæring skredfarevurderinger.