455 11 222 post@skred.as
Skred AS og kvikkleire

Skred AS og kvikkleire

Skred AS og kvikkleire Den 30. desember 2020 gikk det er stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. Som nasjonal skredetat, følger NVE opp saken, blant annet med en informasjonsside om problematikken. Mange mennesker bor i områder som ligger under marin grense,...