Velg en side

Review av Canadiske retningslinjer for skredrelatert risiko

I 2014 begynte CAA (Canadian Avalanche Association) arbeidet med å forny og slå sammen flere eksisterende prosedyrer og «guidelines» for håndtering av skredrelatert risiko. Arbeidet ble ferdigstilt i 2016, med utgivelsen av dokumentet «TECHNICAL ASPECTS OF SNOW AVALANCHE RISK MANAGEMENT – Resources and Guidelines for Avalanche Practitioners in Canada». Kalle Kronholm var en av fire internasjonale reviewere.

Oppdragsgiver

CAA Canadian Avalanche Association

Kontakt:

Kalle Kronholm

Kalle Kronholm

Naturgeograf (Dr. sc. nat.), daglig leder

Kalle Kronholm har bred bakgrunn fra rådgivning og forskningsprosjekter innenfor alle typer skred i bratt terreng. De viktigste arbeidsområdene er kartlegging av skredfare, design og dimensjonering av sikringstiltak mot alle skredtyper, samt akutte farevurderinger og skredvarsling. Han har allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner og Staten.

473 48 221 kalle@skred.as Ål i Hallingdal