455 11 222 post@skred.as
Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker....