455 11 222 post@skred.as
Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune Problemstilling Rovatnet og elva Søa utgjør en potensiell flomfare for blant annet Kyrksæterøra sentrum. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2017 en kartlegging av...
Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Problemstilling I Sjurasvingen, ved Røldal skisenter, planlegges en utvidelse av eksisterende hyttefelt samt fortetting av hytter. Deler av planområdet er potensielt utsatt for snø-, sørpe-, jord- og flomskred. Det er registrert flere snøskredhendelser i området. I...
Skredfarekartlegging Tinn

Skredfarekartlegging Tinn

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune Problemstilling Tinn kommune er utsatt for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Både bebyggelse og veinettet er utsatt for skred. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap...