455 11 222 post@skred.as
Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Problemstilling I Sjurasvingen, ved Røldal skisenter, planlegges en utvidelse av eksisterende hyttefelt samt fortetting av hytter. Deler av planområdet er potensielt utsatt for snø-, sørpe-, jord- og flomskred. Det er registrert flere snøskredhendelser i området. I...