Flomfarekartlegging av Søa i Heim kommune

Problemstilling

Rovatnet og elva Søa utgjør en potensiell flomfare for blant annet Kyrksæterøra sentrum. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2017 en kartlegging av flomfare for nedre av Søavassdraget. Kartleggingen ble utført på oppdrag for Hemne kommune, som nå er en del av Heim kommune.

Vår leveranse

Vår leveranse var faresoner for flom med årlig sannsynlighet på ≥1/20, ≥1/200, ≥1/1000, som definert i sikkerhetsklassene i Byggteknisk forskrift (TEK17). Faresonene tar også høyde for effekten av foreliggende klimaframskrivninger.

Det ble gjennomført flomberegninger, hydraulisk modellering i programvaren Hec-Ras og GIS-analyser. Grunnlaget for beregningene og vurderingene er beskrevet i en egen rapport.

Bilder fra befaring