Snøskredvarsling for E39 i Romarheimsdalen

Problemstilling

Den 1. mars 2015 ble fire biler truffet av snøskred på E39 i Romarheimsdalen i Hordaland. Det var lettere personskader og skade på bilene, men ingen omkom. Senere gikk det flere skred over vegen på omtrent samme sted. Veien er en av hovedfartsårene på Vestlandet, og det ble bevilget penger til en skredvoll. Denne ble bygget i løpet av vinteren 2015-2016. Som risikoreduserende tiltak for anleggsdriften, ble det utført daglig snøskredvarsling i løpet av vinteren.

Vår leveranse

I løpet av vintersesongen sendte vi daglig skredvarsling for anlegget. Varslene inneholdt informasjon om aktuelle snøskredtyper og sannsynlighet for at snøskred skulle treffe ulike deler av anlegget. Varslene ble sendt på e-post til en definert mottakerliste gjennom en web-basert plattform. Gjennom denne plattformen sørger vi for at varslingsgruppen har tilgang på varslene overalt, slik at de kan kvalitetssikres og sendes når det er nødvendig. Plattformen er utviklet sammen med Wyssen Avalanche control og AlpSolut, og basert på gjeldende standarder for risikovurderinger og -styring (ISO31000 og NS5814). Daglige varsler og observasjoner ble gjort tilgjengelige for Statens regionale skredvarslingstjeneste på www.varsom.no.

I spesielle situasjoner ble ulike metoder for kontrollert nedsprengning av skred vurdert sammen med oppdragsgiver. Av disse var bruk av DaisyBell mest aktuelt, men på grunn av forholdene ble dette ikke gjennomført.

Bilder fra befaring