455 11 222 post@skred.as

I midten av februar var Skred AS i Lyngen, Troms og installerte en radar for automatisk deteksjon av snøskred. Oppdraget ble utført på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune (TFKK), etter at Skred AS vant konkurransen som ble lyst ut i oktober 2020. Dette er Skred AS sin første radar for automatisk varsling av snøskred mot vei.

I prosjektet samarbeider Skred AS med den sveitsiske leverandøren Geopraevent, som er spesialisert innen automatisk deteksjon og varsling av skred og andre naturfarer. Geopraevent har mer enn 100 operative prosjekter i 11 land, noe som gjør de til en solid underleverandør. I prosjektet har Geopraevent ansvar for leveranse av radar, kamera og dataportal, mens Skred AS med kontor i Tromsø har ansvaret for den fysiske installasjon og oppfølging gjennom prosjektperioden.

Radaren måler og varsler snøskred fra Pollfjellet, som er et snøskredutsatt område langs Fv. 868 ved Furuflaten i Lyngen kommune. Vegstrekningen som er skredutsatt er ca. 250 m lang og ligger på sørsiden av Pollfjelltunnelen. Skredløpet som truer vegen kalles for Geitlirenna, og starter 1100 moh. Det går årlig skred over veien, noe som gjør at veien ofte er stengt i perioder med høy skredfare. Senest i 1. juni 2020 gikk et stort snøskred over veien, hvor snø og jordmasser dekket veien i 150 meters lengde (https://regobs.no/registration/237747, https://regobs.no/registration/237836).

Formålet med varslingsanlegget er å øke sikkerheten for bilistene ved at ingen skred skal gå på veien mens denne er åpen. I tillegg skal anlegget øke regulariteten ved å redusere antall dager veien er stengt grunnet skredfare, noe som tidligere har skapt en del problemer, da det er få omkjøringsmuligheter i området. I tillegg vil anlegget øke forståelsen av skredhendelser og dynamikk, noe som kan blant annet kan komme den regionale snøskredvarslingen til gode.

Allerede få dager etter installasjon ble det første skredet detektert, og i løpet av de første 2 ukene gikk det 33 skred som ble detektert. 1. mars 2021 gikk det hittil største skredet, hvor snøskyen traff tunellportalen og gikk videre ut i fjorden.

Det var ikke mange timer med dagslys under installasjonen. 

Masten er 8 m høy.