455 11 222 post@skred.as

Skredfarekart for Nord-Aurdal kommune

des 18, 2020 | Innlandet, Kartlegging, Nord-Aurdal, TEK17, Valdres

I løpet av 2020 har vi kartlagt faresoner for skred for følgende områder i Nord-Aurdal kommune:

 • Rye – Follonglo
 • Strond
 • Fagernes
 • Leira
 • Aurdal
 • Steinberg – Gottenborg.
 • Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:

 • Steinsprang og steinskred
 • Jordskred
 • Flomskred
 • Sørpeskred
 • Snøskred
 • Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del av denne kartleggingen.

  Kartleggingen er utført på oppdrag for NVE (lenke til nyhetssak), og og var den første store kartleggingen gjort med bruk av den nye veilederen for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. Rapporten er fritt tilgjengelig som PDF her, og faresonene vises i NVE Atlas.