Å være skredgeolog gir møter med fantastisk natur. I fjor høst var vi på befaring i Viglesdalen i Hjelmeland kommune. Hyttene ligger med idyllisk plassering like i foten av en talusskråning bestående av store granittblokker. Kravene til sikkerhet mot skred og flom for nybygg er betydelig innskjerpet de senere år, og vi leverte her en anbefaling for mulig ny plassering av turisthytte.