Vurdering av skredfare

Vi utfører skredfarevurderinger for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Akuttvurderinger

Vi utfører akuttvurderinger for alle typer skred i bratt terreng. Fra våre kontorer har vi kort vei til de fleste skredutsatte deler av landet.

Vurdering av flomfare

Vi utfører vurderinger av flomfare for store og små prosjekt, for eksempel byggesaker, reguleringsplaner og infrastruktur.

Flomveier og kritiske punkter

Vi utfører oppdrag og har erfaring med kartlegging av flomveier og kritiske punker i bekker og bratte vassdrag.

Operasjonell skredvarsling

Vi utfører operasjonell snøskredvarsling for utsatt infrastruktur, for eksempel vei, bane, anleggsområder, og utsatt bebyggelse.

Skred

Vurderinger knyttet til alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred. Noen kaller dette for ras.

Flom

Vi utfører vurderinger knyttet til flom og hydrologi.

Kontakt

Sentralbord/vakttelefon:
455 11 222
post@skred.as

Eller kontakt en av oss direkte.