Flomveier og kritiske punkter

Vi utfører oppdrag og har erfaring med kartlegging av flomveier og kritiske punker i bekker og bratte vassdrag.

Akuttvurderinger

Vi utfører akuttvurderinger for alle typer skred i bratt terreng. Fra våre kontorer har vi kort vei til de fleste skredutsatte deler av landet.

Vurdering av skredfare

Vi utfører skredfarevurderinger for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Vurdering av flomfare

Vi utfører vurderinger av flomfare for store og små prosjekt, for eksempel byggesaker, reguleringsplaner og infrastruktur.

Moderne verktøy

Vi har tilgang til de beste verktøyene i skred-verktøykassen. Det gjelder både i felt og på kontoret.

Flom

Vi utfører vurderinger knyttet til flom og hydrologi.

Skred

Vurderinger knyttet til alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Kontorer

Vi utfører oppdrag over hele landet, og våre folk sitter på kontorer i Voss, Trondheim, Tromsø, Kongsberg og Ål i Hallingdal.

Prosjekt

Vi utfører store og små prosjekter. Fra helt enkle vurderinger på byggesaksnivå til komplekse vurderinger for utsatt bebyggelse og infrastruktur.

Nyheter

Nyheter om våre oppdrag og oss.

Kontakt oss

6 + 2 =