Instrumentering

Instrumentering og datainnsamling er i mange sammenhenger nødvendig for å sikre datagrunnlag for gode, faglige beslutninger eller som dokumentasjon av f.eks. minstevannføring i vannkraftproduksjon. Skred AS tilbyr instrumentering av hydrologiske-, meteorologiske- og miljømessige parametere i forbindelse med egne og eksterne prosjekter.

Skred AS benytter vår fagkunnskap til å i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke sensorer, teknologi og plassering som gir mest nytteverdi. Alle data samles i en egen database og eksterne brukere får tilgang til data i nær-sanntid via vår egen webløsning. Egen webløsning gir stor fleksibilitet og frihet til å tilpasse løsningen til kundens spesifikke behov. Skred AS tilbyr blant annet:

  • Etablering av vannføringsstasjoner, inkludert stasjoner for måling av minstevannføring.
  • Etablering av værstasjoner
  • Webkamera
  • Miljøovervåking
  • Innsamling av data til overvannsformål

Alle stasjoner følges opp av faglig kompetent personell, og vi utfører årlige kontrollmålinger i prosjekter der dette er påkrevd. Måledata kombineres i mange sammenhenger med egne eller eksterne prognoser for vær, snødrift eller vannføring.

Gjennomgående benytter vi kjente standarder og metodikker for innsamling av data som er godkjent av NVE og MET.