Skredsikring

Vi utfører planlegging og prosjektering av alle typer skredsikring for infrastruktur og bebyggelse. Prosjektering av sikringstiltak krever ofte mer inngående vurderinger av de aktuelle skredprosesser enn hva som gjøres i en kartleggingsfase. Som del av planleggingsprosessen defineres dimensjonerende skredprosesser, lastkombinasjoner og utstrekning av disse, i tillegg til at faresoner etter etablering av tiltak identifiseres.