Flomfarekartlegging

Skred AS utfører kartlegging av flomfare på alle plannivåer. Det inkluderer alt fra vurdering av flomfare for enkelttomter på byggesaksnivå, til større områdekartlegginger for offentlige oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere innen tjenesten inkluderer private kunder, kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og andre rådgivningsfirmaer.

Alle kartleggingsoppdrag utføres etter gjeldende veiledere og regelverket. Vi har et stort fokus på kvalitet der vi tilfredsstiller alle krav til kompetanse satt til både foretak og til utdanning/erfaring for utførende/fagansvarlig i NVE-veileder 3/2022 for gjennomføring av flomfarevurderinger.