Flomfareutredning

Skred AS utfører flomvurderinger for alt fra enkle bygg på oppdrag for private til større områdekartlegginger og strekninger for offentlige oppdragsgivere. Siden 2016 har vi utført mer enn 500 ulike flomvurderinger fordelt over hele landet.

I tillegg til flomkartlegging av ny eller eksisterende bebyggelse gjør vi også flomutredninger for veger iht. N200 og N400 samt for jernbane iht. BaneNORs regelverk. Arbeidet dokumenteres i en ryddig og oversiktlig rapport med tilhørende flomsonekart.

Vi har et stort fokus på kvalitet og tilfredsstiller alle krav til kompetanse og utdanning satt til både foretak og utførende/fagansvarlig gitt i NVE-veileder 3/2022 «Sikkerhet mot flom – utredning av flomfare i reguleringsplaner og byggesak». I tillegg til god faglig kvalitet etterstreber vi også å utføre arbeidet mest mulig effektivt.

Vi bistår gjerne med gode råd i prosessen så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.