Sogndal

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på
Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Hun har erfaring med snødekkeundersøkelser, skredmodellering og skredsikringstiltak. Felterfaringen hennes har bidratt til utvikling av gode sikkerhetsrutiner. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om prosesstankegang og utvikling av snødekket. Kristins viktigste arbeidsområder er skredfarekartlegging for alle skredtyper i henhold til TEK17 og snøskredvarsling.

Henrik Langeland

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

971 96 730 henrik@skred.as

Henrik Langeland har bred bakgrunn fra rådgivning innenfor ingeniørgeologiske og skredfaglige oppgaver og vurderinger. Arbeidet har gitt Henrik allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner, fylkeskommuner og staten. Henrik har også erfaring fra forskningsprosjekt innen ingeniørgeologi og skredfag, og er i perioden 2023-2025 med i referansegruppe for snøskredforskning i Norge (AARN) finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat. Innen skredfaglige oppgaver har Henrik bred erfaring med skredfarevurderinger etter kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), akuttvurdering av skredfare, risikoanalyser, skredvarsling og prosjektering av sikringstiltak mot skred med oppfølging og uavhengig kontroll av tiltak. Videre har Henrik erfaring med relevant programvare for arbeid med kart og tegning, samt skredmodelleringsprogram som er en forutsetning i skredfarevurderinger etter NVEs bransjestandard (Rockyfor3D, RAMMS, Rocscience og empiriske/statistiske modeller). Henrik har også prosjektledererfaring fra større prosjekter og er i pågående etterutdanning innen prosjektledelse ved NTNU.

Birgit Katrine Rustad

Geolog

932 26 619 birgit@skred.as

Birgit har lang erfaring med vurdering med utredning av alle typer skred i bratt terreng, både gjennom skredfarevurderinger i arealplan og fastsetting av faresoner iht. TEK 17 og NVE sine veiledere, men og gjennom vurdering av skredfare med andre krav til sikkerhet. For å kunne utføre flere av de overnevnte oppgavene har Birgit opparbeidet seg et høyt brukernivå på ulike beregningsverktøy for utløp av skred i bratt terreng. Hun har også god kjennskap til ulike kartverktøy for innhenting av informasjon om naturfare og vær. Hun har videre solid kunnskap og lengre erfaring med snøskredvarsling, snø og forståelse for snø-omvandling og vurdering av det enkelte skredheng, både gjennom jobb og på private skiturer. Birgit har vært med å utarbeide den nye veilederen for skredfarekartlegging i bratt terreng på oppdrag fra NVE.