Sogndal

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på
Kristin

Kristin Brandtsegg Lome

Geolog

909 56 283 kristin@skred.as

Kristin har en bred geofaglig kompetanse med spesialisering innen snøskred. Hun har erfaring med snødekkeundersøkelser, skredmodellering og skredsikringstiltak. Felterfaringen hennes har bidratt til utvikling av gode sikkerhetsrutiner. Fra kurs og som feltassistent har hun god kunnskap om prosesstankegang og utvikling av snødekket. Kristins viktigste arbeidsområder er skredfarekartlegging for alle skredtyper i henhold til TEK17 og snøskredvarsling.

Henrik Langeland

Ingeniørgeolog (M.Sc.)

971 96 730 henrik@skred.as

Henrik Langeland har bred bakgrunn fra rådgivning innenfor ingeniørgeologiske og skredfaglige oppgaver og vurderinger med erfaring fra flere arbeidsgivere som Skred AS (Nåværende arbeidsgiver), Norges Geotekniske Institutt (6 år), Norconsult AS (1,5 år) og Asplan Viak AS (1,5 år). Arbeidet har gitt Henrik allsidig erfaring fra større og mindre rådgivningsprosjekt for veg- og jernbanesektoren, private, kommuner, fylkeskommuner og staten. Henrik har også erfaring fra forskningsprosjekt innen ingeniørgeologi og skredfag, og er i perioden 2023-2025 med i referansegruppe for snøskredforskning i Norge (AARN) finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat. Innen ingeniørgeologi har Henrik arbeidet med ingeniørgeologiske feltkartlegginger og vurderinger, vurdering av bergstabilitet og dimensjonering/prosjektering/oppfølging av bergsikring i bergskjæringer, tunnelportaler og tunneler/berghaller, bergmasseklassifisering mht. forankring i berg og uavhengig kontroll av tilsvarende oppdrag. Innen skredfaglige oppgaver har Henrik bred erfaring med skredfarevurderinger etter kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), akuttvurdering av skredfare, risikoanalyser, skredvarsling og prosjektering av sikringstiltak mot skred med oppfølging av utførelse og uavhengig kontroll av tiltak. Videre har Henrik erfaring med relevant programvare for arbeid med kart og tegning (ArcGIS, QGIS, AutoCAD/Civil3D og Novapoint), samt skredmodelleringsprogram som er en forutsetning i skredfarevurderinger etter Norges vassdrags- og energidirektorat bransjestandard (Rockyfor3D, RAMMS, Rocscience og empiriske/statistiske modeller). Henrik har også prosjektledererfaring fra større prosjekter i NGI og Norconsult, samt er i pågående etterutdanning innen prosjektledelse ved NTNU.

Birgit Katrine Rustad

Geolog

932 26 619 birgit@skred.as