Damsikkerhet

Skred AS har fagansvarlige for Fagområde 3 fyllingsdammer (konsekvensklasse 1) og Fagområde 5 hydraulikk og flomavledning (alle konsekvensklasser) etter Damsikkerhetsforskriften. I tillegg har vi samarbeid med andre aktører med utfyllende fagansvar, blant annet Fagområde 4 Flomhydrologi (alle konsekvensklasser).

Vi utfører hydrauliske beregninger i forbindelse med vannkraftanlegg som for eksempel dambruddsbølgeberegninger og kapasitetsberegninger av åpne og lukkede flomløp. Vi utfører også vurderinger av bruddkonsekvensklasse, samt flomberegninger for dammer i alle konsekvensklasser.

Alle oppdrag knyttet til damsikkerhet utføres etter Damsikkerhetsforskriften og NVEs veiledere.