Damsikkerhet

Skred AS har fagansvarlige for Fagområde 3 fyllingsdammer (konsekvensklasse 1) og Fagområde 5 hydraulikk og flomavledning (alle konsekvensklasser) etter Damsikkerhetsforskriften.

Vi utfører hydrauliske beregninger i forbindelse med vannkraftanlegg som for eksempel dambruddsbølgeberegninger og kapasitetsberegninger av åpne og lukkede flomløp. Vi utfører også vurderinger av bruddkonsekvensklasse, samt flomberegninger for dammer i samarbeid med andre aktører.

Alle oppdrag knyttet til damsikkerhet utføres etter Damsikkerhetsforskriften og NVEs veiledere.