Har du lyst å jobbe med oss?

Kort om Skred AS

Siden oppstarten i mars 2015 har vi opplevd en pågang av prosjekter vi ikke helt så for oss.

I dag er vi 8 fast ansatte rådgivere, alle med utdanning på master- og doktorgradsnivå. Våre oppdrag omfatter utredninger av fare for flom og skred, skredvarsling, akuttvurderinger og dimensjonering/prosjektering av sikringstiltak. Gjennom våre oppdrag bidrar vi til at samfunnet er trygt nok under dagens klima, og i et klima i endring. Vi utfører oppdrag for både privat- og offentlig sektor som blant annet inkluderer kommuner, NVE, Bane NOR og Statens vegvesen. Av våre større oppdrag kan nevnes prosjektering av skredsikring for NVE i Longyearbyen og daglig skredvarsling for Raumabanen og Bergensbanen.

Vi kan tilby

Å jobbe hos oss er blant annet kjennetegnet ved:
 • Et sterkt fagmiljø innenfor naturfare med trivelige og engasjerte kolleger.
 • En variert arbeidshverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier.
 • Gode lønns- og pensjonsordninger.
 • Fleksibelt kontorsted, men primært søkes kandidater til vårt kontor på Skøyen i Oslo (prosjektering) eller Kongsberg (hydrologi). Alternativt et av våre andre kontorsteder (Ål, Voss, Trondheim og Tromsø), men andre løsninger vil også kunne tilrettelegges.

Vi ser etter

Vi ser etter folk med følgende personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner.

Vi har for tiden følgende åpne stillinger

1: Rådgiver innen vassdragsteknikk, flomfarekartlegging

Stillingstittel: Ingeniør, hydrolog

Sted: Kongsberg eller Oslo, andre kontorsteder er også mulig

Type ansettelse: Fast

Typiske arbeidsoppgaver

 • Hydrologiske beregninger.
 • Hydrauliske beregninger med Hec-Ras.
 • Flomfarekartlegging.
 • Overvannsanalyser.
 • Vurdering av kritiske punkt i bratte vassdrag.
 • Forprosjektering av sikringstiltak.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole og minimum 5 års relevant erfaring.
 • Erfaring med flomfarevurderinger etter TEK17.
 • Flomberegninger etter gjeldende veiledere og retningslinjer.
 • Hydraulisk modellering med for eksempel Hec-Ras.

Kontakt

Petter Reinemo, T: 93600088, E: petter@skred.as

 

2: Rådgiver innen vassdragsteknikk, prosjektering

Stillingstittel: Ingeniør, hydrolog

Sted: Oslo, andre kontorsteder er også mulig

Type ansettelse: Fast

Typiske arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av sikringstiltak mot flom, på detaljnivå fra skisseprosjekt til detaljprosjektering.
 • Bistand med hydrologiske vurderinger og hydraulisk modellering.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole og minimum 5 års relevant erfaring.
 • Erfaring med flomfarevurderinger etter TEK17, inkludert flomberegninger etter gjeldende veiledere og retningslinjer samt hydraulisk modellering.
 • Erfaring med prosjektering av sikringstiltak og terrengmodellering.
 • Utarbeidelse av tegningsgrunnlag og arbeidsbeskrivelser.

Kontakt

Lars Staver Eid, T: 48201076, E: lars@skred.as