Velg en side

Har du lyst å jobbe med oss?

Kort om Skred AS

Siden oppstarten i mars 2015 har vi opplevd en stor pågang av prosjekter og har utvidet vårt tjenestetilbud til å dekke et vidt spekter av tjenester innenfor naturfare.

I dag er vi 14 fast ansatte rådgivere, hovedsakelig med utdanning på master- og doktorgradsnivå. Våre oppdrag omfatter bl.a. utredninger av fare for flom og skred, skredvarsling, akuttvurderinger og dimensjonering/prosjektering av sikringstiltak. Gjennom våre oppdrag bidrar vi til at samfunnet er trygt nok under dagens klima, og i et klima i endring. Vi utfører oppdrag for både privat- og offentlig sektor som blant annet inkluderer kommuner, NVE, BaneNOR og Statens vegvesen.

Vi har per i dag ikke anledning til å ta inn sommerjobber. Vi har derimot gode erfaringer med veiledning ifm. prosjekt- og masteroppgaver, eller engasjement på timesbasis parallelt med studieløp. 

 

 

Vi kan tilby

Å jobbe hos oss er blant annet kjennetegnet ved:

 • Et sterkt fagmiljø innenfor naturfare med trivelige og engasjerte kolleger.
 • En variert arbeidshverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier.
 • Gode lønns- og pensjonsordninger.
 • Fleksibelt kontorsted, men primært søkes kandidater til vårt kontor på Skøyen i Oslo (prosjektering) eller Kongsberg (hydrologi). Alternativt et av våre andre kontorsteder (Ål, Voss, Trondheim og Tromsø), men andre løsninger vil også kunne tilrettelegges.

Vi ser etter

Vi ser etter folk med følgende personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert
 • Sterkt faglig engasjement 
 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner

Vi har for tiden følgende åpne stillinger

Sivilingeniør/Master i relevant skredfag med min 5 års erfaring

Stillingstittel: Senior Ingeniør / geolog

Sted: Fleksibelt, men vi er primært ute etter en ny kontorplass for å dekke fylkene Vestland og Møre og Romsdal, der vi i dag ikke har kontor. Våre andre kontorer er i kontorfellesskaper, samlokalisert med andre bedrifter.

Type ansettelse: Fast (80-100%)

Typiske arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgave tilrettelegges etter ønsker og kompetanse, men kan omfatte:

 • Kartlegging av skredfare for byggesaker, reguleringsplaner, kommuneplaner på oppdrag for privatpersoner, planleggere, kommuner og NVE.
 • Tett kontakt med oppdragsgiver fra tilbudsskriving til leveranse.
 • Mulighetsstudier for sikringstiltak mot skred, utarbeide skredfaglige premisser for prosjektering av sikringstiltak.
 • Akuttvurderinger av skredfare.
 • Skredvarsling for utsatt infrastruktur.
 • Delta i eller lede store og små FoU- og innovasjonsprosjekt.
 • Bidra i videre utvikling av fagområdet og våre tjenestetilbud.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master eller PhD innen relevant fagområde.
 • Minst 5 års relevant erfaring, blant annet med skredfarekartlegging etter kravene i TEK17.
 • God kompetanse og innsikt i gjeldene lovverk, krav, regler og veiledere.
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig.
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng.
 • Førerkort klasse B.
 • Erfaring med verktøy som QGIS, RAMMS, Rockyfor3d og liknende.

Kontakt

Kalle Kronholm, T: 473 48 221 / 455 11 222, E: kalle@skred.as

Søknad

Søk stillingen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=221171235

Frist: 18. juni 2021.