455 11 222 post@skred.as

Har du lyst å jobbe med oss?

Kort om Skred AS

Siden oppstarten i mars 2015 har vi opplevd en stor pågang av prosjekter og har utvidet vårt tjenestetilbud til å dekke et vidt spekter av tjenester innenfor naturfare.

I dag er vi 14 fast ansatte rådgivere, hovedsakelig med utdanning på master- og doktorgradsnivå. Våre oppdrag omfatter bl.a. utredninger av fare for flom og skred, skredvarsling, akuttvurderinger og dimensjonering/prosjektering av sikringstiltak. Gjennom våre oppdrag bidrar vi til at samfunnet er trygt nok under dagens klima, og i et klima i endring. Vi utfører oppdrag for både privat- og offentlig sektor som blant annet inkluderer kommuner, NVE, BaneNOR og Statens vegvesen.

Vi har per i dag ikke anledning til å ta inn sommerjobber. Vi har derimot gode erfaringer med veiledning ifm. prosjekt- og masteroppgaver, eller engasjement på timesbasis parallelt med studieløp. 

 

 

Vi kan tilby

Å jobbe hos oss er blant annet kjennetegnet ved:

  • Et sterkt fagmiljø innenfor naturfare med trivelige og engasjerte kolleger.
  • En variert arbeidshverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier.
  • Gode lønns- og pensjonsordninger.
  • Fleksibelt kontorsted, men primært søkes kandidater til vårt kontor på Skøyen i Oslo (prosjektering) eller Kongsberg (hydrologi). Alternativt et av våre andre kontorsteder (Ål, Voss, Trondheim og Tromsø), men andre løsninger vil også kunne tilrettelegges.

Vi ser etter

Vi ser etter folk med følgende personlige egenskaper:

  • Selvstendig og strukturert
  • Sterkt faglig engasjement 
  • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner

Vi har for tiden ingen åpne stillinger