Aktiv skredkontroll

Aktiv skredkontroll har som hensikt å sikre at skredfaren reduseres ved å utløse skred kontrollert og sikkert. Begreper som ‘forebyggende skredkontroll’ og ‘kunstig utløsing av snøskred’ blir ofte brukt om det samme formålet. Våre leveranser inkluderer både drift av permanente anlegg for aktiv skredsikring og mer aksjonsrettede oppdrag som f.eks. kortvarig bistand med og bruk av Daisybell. Drift av aktiv skredsikring inkluderer kontinuerlig oppfølging og varsling av snøskredfare langs en skredutsatt vei- eller banestrekning som er sikret med utstyr for utløsning av snøskred. Dette kan være sprengtårn eller installasjoner utstyrt med sprengstoff eller gassblanding oppe i fjellsiden.