Snøskredvarsling

For midlertidige tiltak som anleggsdrift i skredutsatt terreng, eller for vei- og jernbanestrekninger som er vanskelige å sikre med fysiske tiltak eller automatiske skredvarslingsanlegg, kan vi utføre operativ skredvarsling for å redusere skredrelatert risiko. Skredvarsling kan også være aktuelt i situasjoner der permanent sikring planlegges utført, men enda ikke ferdigstilt, for eksempel i forbindelse med skredutsatt bebyggelse.

Informasjon om værforhold og snødekke er viktig grunnlagsdata i forbindelse med operativ varsling på lokalt nivå, og det kan være nødvendig å installere sensorer som værstasjoner, snødybde og snødriftmålinger for å skaffe tilstrekkelig grunnlagsdata. I tillegg er lokale snødekkeundersøkelser et viktig verktøy for at varsling skal fungere som et risikoreduserende tiltak.

Skred AS har en bredt sammensatt varslingsgruppe bestående personer med variert og lang erfaring innen snøskredvarsling og meteorologi. Skred AS har kontorer spredt rundt i Norge, bl.a. i Voss, Sogndal og Tromsø, slik at vi er lokalt forankret med kort reisevei til de fleste prosjekter. Dette sikrer lokal oppfølging som er avgjørende i slike prosjekter. Skred AS sine prosjekter følger EAWS Stedsspesifikk skredvarsling, Definisjoner og anbefalinger.