Akuttvurdering

I situasjoner der flom eller skred er til fare for liv og helse, er ofte bebyggelse evakuert og veier eller annen infrastruktur stengt. I noen situasjoner er nødetatene de første på stedet. Vi kan bidra med faglige råd til de ansvarlige i situasjonen, for eksempel Politi (typisk i forbindelse med evakuering) eller kommune (typisk i forbindelse med stengte veger). Vårt bidrag i slike situasjoner kan omfatte svar på følgende spørsmål:

  • Skal ytterligere bebyggelse evakueres, eller bør flere veger stenges?
  • Er det «trygt nok» å flytte tilbake?
  • Kan veger gjenåpnes?
  • Kan det gjøres raske tiltak for å redusere fare?

Vi bistår med faglige råd, mens nødetatene, ofte Politi, har overordnet operasjonsledelse.