455 11 222 post@skred.as

Vurdering av skredfare

Vi utfører skredfarevurderinger for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Vi har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag for kommuner etter NVE sin tilskuddsordning.

Vurdering av flomfare

Vi utfører vurderinger av flomfare for store og små prosjekt, for eksempel byggesaker, reguleringsplaner og infrastruktur.

Operasjonell håndtering av skredfare

Vi utfører operasjonell snøskredvarsling for utsatt infrastruktur, for eksempel vei, bane, anleggsområder, og utsatt bebyggelse.

Akuttvurderinger

Vi utfører akuttvurderinger for alle typer skred i bratt terreng og bistår i operasjonell vurdering av skredrisiko. Fra våre kontorer har vi kort vei til de fleste skredutsatte deler av landet.

Skred

Vurderinger knyttet til alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred. Noen kaller dette for ras.

Flom

Rådgivning om flom, hydrologi, hydraulikk og overvannshåntering. Våre folk er utdannet hydrologer, eller sivilingeniører innen vassdragsteknikk.

Kontakt

Sentralbord/vakttelefon:
455 11 222
post@skred.as

Eller kontakt en av oss direkte.

Nyheter

Flomrespons

Gjennom prosjektet Flomrespons arbeider Skred AS sammen med Dryp Aps med å utvikle et lokalt flomvarslingssystem for 6 kommuner i Nord-Gudbrandsdalen: Lom, Vågå, Lesja, Sel, Dovre og Skjåk. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Regionrådet i...

Radar for skreddeteksjon og stenging av vei

I midten av februar var Skred AS i Lyngen, Troms og installerte en radar for automatisk deteksjon av snøskred. Oppdraget ble utført på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune (TFKK), etter at Skred AS vant konkurransen som ble lyst ut i oktober 2020. Dette er...

Skred AS og kvikkleire

Den 30. desember 2020 gikk det er stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. Som nasjonal skredetat, følger NVE opp saken, blant annet med en informasjonsside om problematikken. Mange mennesker bor i områder som ligger under marin grense, og som potensielt kan...

Flere nyheter ->