Vurdering av skredfare

Vi utfører skredfarevurderinger for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Akuttvurderinger

Vi utfører akuttvurderinger for alle typer skred i bratt terreng. Fra våre kontorer har vi kort vei til de fleste skredutsatte deler av landet.

Vurdering av flomfare

Vi utfører vurderinger av flomfare for store og små prosjekt, for eksempel byggesaker, reguleringsplaner og infrastruktur.

Flomveier og kritiske punkter

Vi utfører oppdrag og har erfaring med kartlegging av flomveier og kritiske punker i bekker og bratte vassdrag.

Moderne verktøy

Vi har tilgang til de beste verktøyene i skred-verktøykassen. Det gjelder både i felt og på kontoret.

Om oss

Skred AS er en uavhengig konsulentbedrift som tilbyr rådgivning innen problemstillinger knyttet til flom og skred. Vi utfører alt fra kartlegging av fare til prosjektering av sikringstiltak. Fra kontorsteder i Ål, Voss, Kongsberg, Oslo, Trondheim og Tromsø utfører vi oppdrag i hele landet. Vi tar oppdrag for privatpersoner, utbyggere, konsulenter og statlige virksomheter.

Kontakt

Sentralbord/vakttelefon:455 11 222 post@skred.as

For skred i bratt terreng, kontakt

Kalle Kronholm: 473 48 221 kalle@skred.as

For flom/hydrologi, kontakt

Petter Reinemo: 936 000 88 petter@skred.as

Skred

Vurderinger knyttet til alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Flom

Vi utfører vurderinger knyttet til flom og hydrologi.

Prosjekt

Vi utfører store og små prosjekter. Fra helt enkle vurderinger på byggesaksnivå til komplekse vurderinger for utsatt bebyggelse og infrastruktur.

Kontorer

Vi utfører oppdrag over hele landet, og våre folk sitter på kontorer i Voss, Trondheim, Tromsø, Kongsberg og Ål i Hallingdal.