Jobbe med oss?

Vi ser stadig etter hyggelige folk, med interesse for å finne løsninger for samfunnets utfordringer med flom og skred. Du kan tilby kompetanse innen hydrologi, hydraulikk, skredfag og/eller prosjektering av sikringstiltak. Vi kan blant annet tilby en fleksibel arbeidsplass, der du i stor grad kan forme din egen hverdag.

Vurdering av skredfare

Vi utfører skredfarevurderinger for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred.

Akuttvurderinger

Vi utfører akuttvurderinger for alle typer skred i bratt terreng. Fra våre kontorer har vi kort vei til de fleste skredutsatte deler av landet.

Vurdering av flomfare

Vi utfører vurderinger av flomfare for store og små prosjekt, for eksempel byggesaker, reguleringsplaner og infrastruktur.

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Vi har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punker i bekker og bratte vassdrag for kommuner etter NVE sin tilskuddsordning.

Operasjonell skredvarsling

Vi utfører operasjonell snøskredvarsling for utsatt infrastruktur, for eksempel vei, bane, anleggsområder, og utsatt bebyggelse.

Skred

Vurderinger knyttet til alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang samt jord- og flomskred. Noen kaller dette for ras.

Flom

Vi utfører vurderinger knyttet til flom og hydrologi.

Kontakt

Sentralbord/vakttelefon:
455 11 222
post@skred.as

Eller kontakt en av oss direkte.