Automatisk skredovervåkning og varsling

Automatisk skredovervåkning og varsling inkluderer installasjon og drift av utstyr som kontinuerlig, overvåker og detekterer skredaktivitet i en fjellside. Formålet er å varsle sluttbruker om skredaktivitet. Sluttbruker kan i dette tilfelle være lokale aktører (Statens vegvesen, Fylkeskommuner) som ønsker informasjon om skredaktivitet i forbindelse med lokal vurdering av skredfare, eller systemet kan settes opp med automatisk stenging og gjenåpning av veien gjennom skredutsatt område. Utstyret vil i sistnevnte tilfeller kobles opp mot SRO-anlegg med varselblink eller vegbommer som varsler trafikantene før de kjører inn i et skredutsatt område hvor det er pågående skredaktivitet.