Automatisk skredovervåkning og varsling

Automatisk skredovervåkning og varsling inkluderer installasjon og drift av utstyr som kontinuerlig overvåker og detekterer skredaktivitet i en fjellside. Dette kan for eksempel være radar for deteksjon av snøskred eller steinsprang. Formålet er å varsle om skredaktivitet før den gjør skade på personer eller infrastruktur. Automatisk skredovervåking og varsling benyttes i stadig større grad av bl.a. Statens vegvesen og Fylkeskommuner som erstatning for mer kostbare løsninger da de gir en vesentlig økt sikkerhet for trafikantene til en relativt lav kostnad sammenliknet med andre tiltak som f.eks. tuneller. Varslingssystemet settes da ofte opp med automatisk stenging og gjenåpning av veien gjennom det skredutsatte område. Utstyret vil i sistnevnte tilfeller kobles opp mot SRO-anlegg med varselblink eller vegbommer som varsler og stopper trafikantene før de kjører inn i et skredutsatt område hvor det er pågående skredaktivitet.

Automatisk skredovervåking og varsling benyttes også i økende grad for anleggsarbeid i skredutsatt terreng, f.eks. for å varsle anleggsarbeidere om skred slik at de kan søke seg i sikkerhet eller for å avgjøre om det er trygt å gå inn i et et allerede skredutsatt område. Løsningene kan også være en viktig informasjonsskilde i stedspesifikk skredvarsling eller som verifikasjonsverktøy ved aktiv skredkontroll.

Skred AS samarbeider blant andre med Geoprevent som er en stor internasjonal leverandør av alarm og overvåkingssystemer for naturfare.