Ingeniørgeologi

Vi utfører ingeniørgeologiske oppdrag for alle typer infrastruktur, alt fra planlegging i tidlig fase til oppfølging under utførelse. Vi har spesialkompetanse på forankring av skredsikringskonstruksjoner og bergsikring i bratt sideterreng. Vi gjør også vanlige ingeniørgeologiske oppdrag som vurdering byggegroper, sikring av skjæringer og periodisk kontroll av bergskjæring og tunnel. Flere av våre medarbeidere kan bistå med vurderinger fra tau i utilgjengelig terreng.