Lokal flomvarsling

Skred AS har gjennom Flomrespons-prosjektet utviklet et lokalt risikobasert flomvarslingssystem. Systemet gir mer presise flomvarsler i tillegg til at den risikobaserte tilnærmingen gir forslag til prioritering av beredskapen i en flomsituasjon. Systemet har blitt testet operativt gjennom en sesong for 4 ulike nedbørfelt i Nord-Gudbrandsdalen med gode resultater.

Ved å kombinere meteorologiske prognoser med lokal instrumentering for måling av blant annet nedbør, temperatur metning og vannføring vil vi øke presisjonen til de hydrologiske modellene som vil gi mer presise prognoser på vannføring. Ved å kombinere varslet vannføring med resultatene fra en detaljert bakgrunnsanalyse hvor vi både har kartlagt kritiske punkter, terskelverdier og tilhørende risikosoner, får vi et risikobasert varslingssystem som vil til riktig prioritering av beredskapen i en flomsituasjon med mål om å begrense konsekvensene av flom.

Systemet er fleksibelt og må tilpasses hver kundes behov og kontekst.