Meteorologi

Skred AS utfører meteorologiske og klimatologiske analyser for ulike formål, spesielt innen håndtering av naturfare og klimatilpasning. Det inkluderer alt fra klimaanalyser for kartlegging og utredning av skredfare til væranalyser for varsling av lokal (stedspesifikk) flom- og skredfare.

Meteorologiske analyser er en viktig støtte for flomutredninger, skredutredninger, planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot flom og skred, akuttvurderinger og varslingsprosjekt. Våre meteorologiske analyser kan også skreddersys til andre problemstillinger der vær og meteorologi er sentrale. Det kan for eksempel være kartlegging, analyse og overvåkning av vindforhold på en byggeplass eller annen utsatt infrastruktur, vinterdrift av veier. Vi tilbyr en komplett tjeneste fra instrumentering med værstasjoner, bakgrunnsanalyse, fastsetting av relevante terskelverdier og prognoser.