Kongsberg

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Petter Reinemo

Sivilingeniør/Hydrolog (M. Sc.)

936 000 88 petter@skred.as

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Han har hovedprofil fra NTNU innen temaene overvannshåndtering, hydrologi og elvehydraulikk, med masteroppgave om modellering av flom forårsaket av ekstremnedbør.