Kongsberg

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Petter Reinemo

Sivilingeniør vassdragsteknikk / Fagleder flom

936 000 88 petter@skred.as

Petter har arbeidet med hydrologiske beregninger, elvehydraulikk, vassdragsteknikk, flomfarevurderinger, hydrologiske GIS-analyser og overvannshåndtering gjennom både privat og offentlig sektor. Arbeidet har i stor grad vært knyttet til ulike typer infrastruktur, areal- og byggeplaner, flomsonekartlegging og FoU. Petter har arbeidet med et bredt spekter av nedbørfelt og vannrelaterte utfordringer på alle plannivåer. Han har også bred erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak og gjenåpning/omlegging av bekker.