Tromsø

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Sondre Lunde

Geolog (M.Sc.)

481 07 035 sondre@skred.as

Sondre Lunde fullførte sin mastergrad ved NTNU våren 2017, der han studerte tekniske geofag med fordypning innen ingeniørgeologi og bergmekanikk. Våren 2016 var han utvekslingsstudent ved Montana State University, der han blant annet tok emnet Snow dynamics and accumulation. Hans masteroppgave omhandlet infralyddeteksjon av snøskred og mulighetene for å integrere deteksjonsdata i regObs. Vinteren 2017 var han vikarobservatør for NVE i den nord-østlige delen av Jotunheimen. Siden han ble fast ansatt i Skred AS i 2017 har hans arbeidsoppgaver vært blant annet faresonekartlegging, snøskredvarsling og akuttvurderinger av snøskred og steinsprang, samt enkelte ingeniørgeologiske problemstillinger.

Hallvard Skaare Nordbrøden

Geolog

415 62 719 hallvard@skred.as

Hallvard har bred erfaring med alle faser av skredrelaterte prosjekter, fra skredfarevurderinger, prosjektering, tilbudsdokumenter og oppfølging i byggefase. I tillegg har han erfaring som observatør for snøskredvarslingen Varsom.no, aktiv snøskredkontroll og akutthendelser. Hallvard har god kunnskap i bruk av GIS-verktøy, Autocad, RAMMS:Rockfall og RAMMS:Avalanche. Han har erfaring fra mange prosjekter med steinspranggjerder, støtteforbygninger mot snøskred og voller. Han har også omfattende ingeniørgeologisk erfaring med tunneler og bergskjæringer. Blant annet konseptstudier, reguleringsplaner, prosjektering, bergmekaniske stabilitetsberegninger, stag og forankringer og oppfølging i byggefase. Han har spesielt jobbet mye med bergsikring i løsneområder for skred i bratt, ulendt terreng. Han har fagbakgrunn innenfor skred, ingeniørgeologi og hydrogeologi. Hallvards viktigste arbeidsområder er prosjektering av skredsikringstiltak og ingeniørgeologiske oppdrag.