Voss

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Hans Georg Grue

Geolog

920 33 681 hans@skred.as

Hans Grue har siden 2016 arbeidet med vurderinger av skredfare og sikringstiltak i forhold til kravene i TEK17. Han har også arbeidet med snøskredvarsling langs Raumabanen og Bergensbanen siden vinteren 2016/2017. Hans skredfaglige bakgrunn er mastergradsprosjektet i Hardanger der skredavsetninger ble undersøkt med kvartærgeologiske metoder, georadar og GIS. Fra gruveindustrien har Hans erfaring med malmkontroll, landmåling og AutoCAD. Før geologiutdannelse ved Universitet i Bergen jobbet han 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.