Voss

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Hans Georg Grue

Geolog

920 33 681 hans@skred.as

Hans Grue har siden 2016 arbeidet med vurderinger av skredfare og sikringstiltak i forhold til kravene i TEK17. Hans har vært oppdragsleder og utført en rekke skredfarevurderinger på plan- og byggesaksnivå for offentlige og private oppdragsgivere, samt kartlegginger av skredutsatte kommuner i regi av NVE i iht. TEK17. I tillegg har han bistått med kvalitetssikring, befaringsbidrag og beregninger i en rekke tilsvarende prosjekter, samt utført uavhengig kvalitetssikring/tredjepartskontroll av eksterne rapporter som inkluderer vurderinger i sikkerhetsklasse S3. Fra gruveindustrien har Hans erfaring med malmkontroll, landmåling og AutoCAD. Før geologiutdannelse ved Universitet i Bergen jobbet han 10 år i Forsvaret som dykker og dykkeroffiser til og med løytnants grad.