Stranda

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på
Hedda

Hedda Breien

Geolog

952 44 457 hedda@skred.as

Hedda Breien har 13 års erfaring fra rådgivning og faresonekartlegging innen alle typer skred for både private, kraftbransjen, kommuner og Staten, i særlig grad på Vestlandet og Nordvestlandet, og har også deltatt aktivt i flere EU-prosjekter og andre forskningsprosjekter. Mastergrad (2004) og doktorgrad (2009) omhandlet flomskreddynamikk. Hedda har hatt mer enn 20 oppdrag for kraftbransjen, og blant annet vært ansvarlig for skredvurderinger og planlegging av sikringstiltak for kraftanlegg, linjer, mastepunkt og anleggsveier på Nordvestlandet, Vestlandet og Sørlandet. Hedda har også jobbet mye med snøskredvarsling på både lokalt og regionalt nivå (Varsom), og har utarbeidet daglige varsler for blant annet riksveier, kraftanlegg, anleggsveier og andre arbeidsplasser.