Bergen

Postadresse:
Skred AS avd. Bergen
Lars Hilles Gate 30
c/o Spaces
5008 Bergen

Du kan besøke oss på
Du kan besøke oss på

Postadresse:
Skred AS avd. Bergen
Lars Hilles Gate 30
c/o Spaces
5008 Bergen

Espen

Espen Eidsvåg

Geolog

458 81 478 espen@skred.as

Espen Eidsvåg har ekspertise knyttet til vurdering og kartlegging av skred i bratt terreng. Espen har vært involvert i en mengde små og store prosjekt med skredfareutredninger iht. til TEK 10/17, alt fra vurderinger av enkelttomter til kartlegging av kommuner for NVE. I tillegg har han jobbet med skredfarevurderinger og prosjektering av skredsikring i en rekke prosjekter knyttet til veger, jernbane, kraftprosjekt og annen infrastruktur. Espen har også erfaring med utrykning i forbindelse med akutte skredhendelser. I tillegg til en rekke oppdrag på Vestlandet har Espen også mye erfaring fra skredkartlegginger i andre landsdeler, spesielt fjelltraktene i Sør-Norge, Sør-Vestlandet og Nord-Norge. Espen har både gruppeledere- og prosjektledererfaring og er opptatt av god kommunikasjon og tett samarbeid i prosjektene han er involvert i.