Flom

Flomsikring

Vi utfører planlegging og prosjektering av ulike typer vassdragstiltak. Vi har stort fokus på at tiltak i vassdrag bør forbedre den økologiske tilstanden, og samarbeider tett med fagmiljø innenfor naturmangfold og akvatisk miljø.