Sikringstiltak

Skredsikring

Vi utfører planlegging og prosjektering av alle typer skredsikring for infrastruktur og bebyggelse. Prosjektering av sikringstiltak krever ofte mer inngående vurderinger av de aktuelle skredprosesser enn hva som gjøres i en kartleggingsfase. Som del av planleggingsprosessen defineres dimensjonerende skredprosesser, lastkombinasjoner og utstrekning av disse, i tillegg til at faresoner etter etablering av tiltak identifiseres.

Flomsikring

Vi utfører planlegging og prosjektering av ulike typer vassdragstiltak. Vi har stort fokus på at tiltak i vassdrag bør forbedre den økologiske tilstanden, og samarbeider tett med fagmiljø innenfor naturmangfold og akvatisk miljø.