Notodden kommune

Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Problemstilling Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker. Vann på avveie og flomskader i tilknytning til bekker og bratte vassdrag er ofte en konsekvens av prosesser og/eller begrenset kapasitet ved…