Ål kommune

Kartlegging av skredfare og kritiske punkter i Ål kommune

Kartlegging av skredfare og kritiske punkter i Ål kommune

Problemstilling Vann på avveie kan føre til store konsekvenser og i mange tilfeller også øke skredfaren. Utløsende årsak til løsmasseskred er i de fleste tilfeller vannmetting av løsmasser som fører til økt poretrykk innad i løsmassene. Avrenning inn i bratte løsmasseskråninger kan dermed være utløsende årsak til løsmasseskred. Under ekstremværet «Hans» i august 2023 ble…