Akuttbistand under ekstremværet «Hans»

Problemstilling

Ekstremværet Hans feide inn over Østlandet 8. og 9. august 2023, med svært store nedbørmengder. De største problemer med flom og skred inntraff i Gudbrandsdalen, Valdres og i Hallingdal, og etter hvert flom i vassdragene ut mot Oslofjorden.

Ekstremværet Hans er beskrevet av Meteorologisk institutt her, og på Varsom her.

Vår leveranse

I Hallingdal ble det på de offisielle målestasjoner registrert rundt 60 mm nedbør den 8. og like mye den 9. august. Til sammenlikning er normalen (1991-2020) for nedbør i august rundt 70-80 mm i øvre Hallingdal.

Vi fikk de første meldinger om skred i Hallingdal natt til mandag den 8., og bisto deretter Politi og kommuner med vurderinger knyttet til evakuering og tilbakeflytting under og rett etter Hans. Siden situasjonen var svært uoversiktlig og kompleks, med blant annet brudd i transportkorridorer og utfall av mobilnettet, var vi tre personer fordelt over Hallingdal.

I etterkant av akuttsituasjonen bisto vi kommunene i Hallingdal med vurderinger av mulige sikringsløsninger på kort og lang sikt, formidling på skoler og i folkemøter, og kartlegging.

Bilder fra befaring