Bane NOR

Flomfarekartlegging for deler av Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen

Flomfarekartlegging for deler av Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen

Problemstilling Det er et stort antall kulverter og stikkrenner under jernbanen med varierende nedbørfelt og kapasitet. På oppdrag for Bane NOR gjennomførte Skred AS i 2021 en større flomfarekartlegging langs Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen der totalt 2400 ulike nedbørfelt og stikkrenner ble vurdert. Vår leveranse For å kunne håndtere de mange nedbørfeltene og store…