Flomfarekartlegging for deler av Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen

Problemstilling

Det er et stort antall kulverter og stikkrenner under jernbanen med varierende nedbørfelt og kapasitet. På oppdrag for Bane NOR gjennomførte Skred AS i 2021 en større flomfarekartlegging langs Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen der totalt 2400 ulike nedbørfelt og stikkrenner ble vurdert.

Vår leveranse

For å kunne håndtere de mange nedbørfeltene og store datamengdene utviklet vi en metodikk for generalisering og automatisering av flomberegninger og kapasitetsberegninger av stikkrenner. I tillegg til å automatisere deler av prosessene la vi stor vekt på å ivareta lokale forhold og inngangsparametere for å sikre en gjennomgående høy nøyaktighet av sluttleveransene. Resultatene fra arbeidet vil videre bli benyttet av Bane NOR som innspill relatert til oppgraderingsbehov, værberedskap og langsiktig planlegging i årene fremover.

Bilder fra befaring