Fjellnett

Akuttbistand skredtatt strømmast

Akuttbistand skredtatt strømmast

Problemstilling Stormen Ingunn økte skredfaren i store deler av Norge i månedsskiftet januar-februar 2024. Store nedbørsmengder og vind opptil orkan styrke førte til mange store, og svært store naturlig utløste snøskred. Noen av disse skredene berørte bebyggelse og annen infrastruktur. I Breisæterdalen ved Bøvertun i Lom kommune ble strømtilførselen til blant annet Sognefjellshytta kuttet da…