Akuttbistand skredtatt strømmast

Problemstilling

Stormen Ingunn økte skredfaren i store deler av Norge i månedsskiftet januar-februar 2024. Store nedbørsmengder og vind opptil orkan styrke førte til mange store, og svært store naturlig utløste snøskred. Noen av disse skredene berørte bebyggelse og annen infrastruktur. I Breisæterdalen ved Bøvertun i Lom kommune ble strømtilførselen til blant annet Sognefjellshytta kuttet da et snøskred tok en strømmast.

Både tilkomsten til den ødelagte strømmasta og selve masta ligger i utløpssone for snøskred. Tilkomst og arbeid var planlagt med beltevogn og snøskuter. Beltevogn og snøskuter tilfører snødekket stor tilleggsbelastning, og kan være årsak til fjernutløsning av snøskred.

I dagene etter skredet lastet snøbyger og vind inn snø inn i løsneområdene ovenfor den skredtatte strømmasta. Det gikk også et stort, antatt fjernutløst skred, i samme fjellside.

Vår leveranse

Vi bisto arbeiderne som skulle gå inn i området med å vurdere snøskredfaren i de spesifikke skredbane som tilkomstveier går igjennom, og arbeid skulle utføres. Vi befarte terrenget langs traseen for tilkomst visuelt fra helikopter. Vi ble også satt ned i øvre del av fjellsiden der arbeidet skulle utføres for å gjøre en snødekkeundersøkelse i terreng relevant for potensielle løsneområder med utløp til kraftlinja. Vi formidlet våre vurderinger underveis i befaringen slik at arbeiderne kunne utføre sitt arbeid mest mulig effektivt.  

Bilder fra befaring