Hydro Energi AS

Dambruddsbølgeberegninger i Suldalsvassdraget

Dambruddsbølgeberegninger i Suldalsvassdraget

Problemstilling Hydro eier flere dammer i tilknytning til sin vannkraftproduksjon. Etter krav fra NVE skal det gjennomføres dambruddsbølgeberegninger (DBBB) for alle dammer i bruddkonsekvensklasse 2, 3 og 4. Hensikten med beregningene og tilhørende dambruddskart er at de danner grunnlaget for beredskaps- og evakueringsplaner for kommunene og den ansvarlige for dammen. I tillegg benyttes resultatene til…