Dambruddsbølgeberegninger i Suldalsvassdraget

Problemstilling

Hydro eier flere dammer i tilknytning til sin vannkraftproduksjon. Etter krav fra NVE skal det gjennomføres dambruddsbølgeberegninger (DBBB) for alle dammer i bruddkonsekvensklasse 2, 3 og 4. Hensikten med beregningene og tilhørende dambruddskart er at de danner grunnlaget for beredskaps- og evakueringsplaner for kommunene og den ansvarlige for dammen. I tillegg benyttes resultatene til å vurdere dammens bruddkonsekvensklasse.

Vår leveranse

Vi har utført hydraulisk modellering av dambrudd i forbindelse med vurdering av bruddkonsekvensklasse for dam Holmavatn I og II, dam Sandvatn I og II, og dam Kvanndalsfoss i Suldalsvassdraget i Suldal kommune. Det er også utført fagkontroll for dam Holmavasskilen .

Beregningene er utført i henhold til damsikkerhetsforskriften og NVEs Retningslinjer for DBBB (2009). Fagansvarlig har NVE-godkjenning i fagområde V hydraulikk og flomavledning for alle klasser.

Bilder fra befaring