Lillehammer kommune

Overvannshåndtering for reguleringsplan Hagejordet

Overvannshåndtering for reguleringsplan Hagejordet

Problemstilling På Hagejordet i Lillehammer kommune skal det etableres et nytt boligområde med eneboliger og leiligheter. Overvann må både håndteres tilstrekkelig internt i planområdet og på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe. Flomveier fra oppstrøms områder må også ivaretas. Skred AS har utarbeidet en helhetlig overvannsplan for området. Vår leveranse I…