Nordnorsk Byggekontroll AS

Flomsikring Coop Extra Nordkjosbotn

Flomsikring Coop Extra Nordkjosbotn

Problemstilling Skred AS utførte i 2021 en flomfarevurdering Coop Extra i Nordkjosbotn som konkluderte med at butikken og omliggende områder lå flomutsatt til. Vi bisto Coop Norge med utvikling av et sikringskonsept for butikkområdet, gjennom en 200 m lang flommur i betong, og et pumpeanlegg for håndtering av lekkasjevann og overvann. Sikringsløsningen måtte hensynta flere…